Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kirjavasti käsillä Oy 

y-tunnus: 3195534-4

93600 KUUSAMO

satu@kirjavastikasilla.com


Rekisterin nimi

Kirjavasti käsillä Oy:n asiakasrekisteri


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin. Lisäksi henkilötietoja käytetään tilastollisiin sekä markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Järjestelmän tietoihin pääsee ainoastaan rekisterin ylläpitäjä sekä tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjä. 

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Tietojen  suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoosi omat asiakasrekisterissämme olevat henkilötietosi. Sinulla on oikeus milloin tahansa oikaista omia tietojasi, poistattaa omat tiedot rekisteristä tai halutessasi rajoittaa omien tietojesi käyttöä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, mikäli huomaat tietojasi käytetyn väärin.

Kyselyt, oikaisut, rajoitukset ja poistot rekisteristä on tehtävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.